• Curs que s'adapta a les necessitats i interessos de l'alumne. Classes dissenyades a mida amb dedicació exclusiva per part del professor.

  • Curs dissenyat per a aconseguir un complet coneixement d'espanyol en tots els nivells. Amb un sistema d'aprenentatge únic combinant tallers lúdics amb classes en grups reduïts.