• Curs que s'adapta a les necessitats i interessos de l'alumne. Classes dissenyades a mida amb dedicació exclusiva per part del professor.